ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing
  • Marketing Audit (Διαγνωστικός Έλεγχος)
  • Marketing Plans
  • Έρευνες Αγοράς
 • Σχεδιασμός Προγραμμάτων Επικοινωνίας
 • Υλοποίηση Προγραμμάτων Επικοινωνίας
  • Ολοκληρωμένες Διαφημιστικές Καμπάνιες
  • Σχεδίαση και Υλοποίηση Προωθητικών Προγραμμάτων
  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων
  • Σχεδιασμός Προγράμματος Μέσων
  • Δημιουργικό Τμήμα – Παροχή Δημιουργικών Υπηρεσιών

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

Η εταιρία μας , παρέχει ένα πολυσύνθετο μίγμα σύγχρονων υπηρεσιών σε όλες τις δυναμικές λειτουργίες μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να υποβοηθήσει στην ανάπτυξη αγοράς της κάθε επιχείρησης, αλλά και στην διεύρυνση του μεριδίου αγοράς αυτής.


Σήμερα η εταιρία μας δραστηριοποιείται σε όλους τους παρακάτω τομείς:

 1. Τμήμα μελετών και marketing παρέχοντας τις παρακάτω ολοκληρωμένες δραστηριότητες.
 2. Τμήμα σχεδιασμού στρατηγικών προγραμμάτων επικοινωνίας