ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΠΑΣΧΑΛΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΣΧΑΛΗΣ Π.ΝΙΚΟΛΑΟΣ BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES IKE
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η.: 133624406000
ΕΔΡΑ: ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 24 ΤΚ.54640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 18.000€

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΣΧΑΛΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 16 ΤΚ 57010 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: 133624406000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ